Реєструйте домен у зоні .KYIV.UA за 99 грн

Зареєструвати

новий розіграш

Оберіть свій подарунок

Sale 20%

на продовження
вашого домену

Gift

безкоштовний .COM.UA.

Публічний договір про надання послуг реєстрації та супроводу доменного імені

1. Термінологія

1.1. Якщо інше не вказане у даному Договорі, у даному Договорі такі слова з великої букви є дефініціями даного Договору та мають такі значення у однині:

1.1.1. Сайт - сайт в мережі Інтернет за доменним іменем https://hostpro.ua/ua, як повністю так і будь-яка його частина;

1.1.2. Доменне ім’я - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву/ім’я, що її ідентифікує;

1.1.3. Реєстр - інформаційно-технічна система обробки даних в мережі Інтернет до якої вноситься інформація про Доменне ім’я та може вноситись інша інформація;

1.1.4. Період - період часу (не менше одного року), протягом якого інформація про Доменне ім’я може знаходитись в Реєстрі;

1.1.5. Реєстрація - занесення інформації про Доменне ім’я до Реєстру;

1.1.6. Супровід - обслуговування зареєстрованого Доменного імені (у тому числі трансфер Доменного імені, продовження Реєстрації);

1.1.7. Ціна - встановлена Виконавцем ціна Реєстрації, Супроводу;

1.1.8. Замовник - особа, яка отримує Реєстрацію, Супровід;

1.1.9. Виконавець - особа, яка надає Реєстрацію, Супровід;

1.1.10. Замовлення - електронне повідомлення на Реєстрацію, Супровід (трансфер), відправлене Замовником з Сайту та за формою на Сайті;

1.1.11. Адміністратор - особа, яка встановлює правила та умови обігу Доменного імені та функціонування Реєстру;

1.1.12. Реєстратор - Виконавець або інша особа, яка виконує перевірку Замовлення на відповідність правилам та умовам Адміністратора;

1.1.13. Реєстрант - Замовник або інша особа, для якої завершено Реєстрацію;

1.1.14. Особистий кабінет - розділ Сайту, доступ до якого надається Замовнику після формування Замовлення, що може містити інформацію про Замовника, перелік активних послуг, перелік сплачених Замовником рахунків, перелік, дату, зміст надісланих Виконавцем для Замовника електронних повідомлень та може містити іншу інформацію;

1.1.15. Логін - набір символів, вказаної Замовником електронної скриньки, які слугують ідентифікатором Замовника для доступу до Особистого кабінету;

1.1.16. Скринька - електронна скринька Замовника, набір символів якої є Логіном;

1.1.17. Пароль - унікальний для Сайту, вказаний Замовником за можливостями Сайту набір символів, які додатково до Логіну слугують ідентифікатором Замовника, Реєстранта для доступу до Особистого кабінету;

1.1.18. Підтвердження - електронне повідомлення про Замовлення, відправлене Виконавцем на Скриньку;

1.1.19. ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization);

1.1.20. Політика .UA - Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (.UA Domain Name Dispute Resolution Policy) ВОІВ, яка може бути опублікована на сайті в мережі Інтернет, в тому числі за доменним іменем https://hostmaster.ua/policy/ua-drp;

1.1.21. Правила .UA - Правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) ВОІВ, які можуть бути опубліковані на сайті в мережі Інтернет, в тому числі за доменним іменем https://hostmaster.ua/policy/ua-drp;

1.1.22. Додаткові правила - Додаткові правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) ВОІВ, які можуть бути опубліковані на сайті в мережі Інтернет, в тому числі за доменним іменем https://hostmaster.ua/policy/ua-drp, а також Правила Єдиної політики вирішення спорів щодо міжнародних доменних імен, які, в тому числі, можуть бути опубліковані на сайті в мережі Інтернет за доменним іменем https://www.icann.org/resources/pages/pddrp-2014-01-09-en.

1.1.23. Персональні дані - інформація про фізичну особу Замовника, Реєстранта, що визначені законодавством;

1.1.24. Спам - одна або всі такі дії: в залежності від здійснення організованої масової розсилки інформації рекламного, комерційного чи агітаційного характеру іншим користувачам мережі без їх згоди; листів, що містять грубі та образливі вислови та пропозиції; розміщення в будь-якій конференції чи форумі повідомлень рекламного, комерційного, чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення дозволені правилами такої конференції чи форуму, або ж їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції чи форуму; розсилання інформації отримувачам, які заздалегідь висловили своє небажання отримувати таку інформацію; використання власних чи наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW та інше, що відповідає критеріям нав’язливої пропозиції) в якості контактних даних при здійсненні будь-якої з вищевказаних дій, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені дії.

1.2. Якщо інше не вказане у даному Договорі, при використанні у даному Договорі дефініції даного Договору у множині, її значення ідентичне її значенню у однині, але з врахуванням числа множини.

2. Свідчення

2.1. Замовник підтвердив, що Замовник:

2.1.1. Надає достовірну інформацію у Замовленні;

2.1.2 Робить свідомий вибір Доменного імені, не порушуючи майнових, немайнових прав будь-якої особи та володіючи достатньою інформацією щодо Виконавця, Адміністратора, правил та умов функціонування Особистого кабінету, обігу Доменного імені, функціонування Реєстру;

2.1.3. Усвідомлює, що Адміністратор має право встановлювати, змінювати правила та умови обігу Доменного імені, тривалості Періоду, функціонування Реєстру;

2.1.4. Усвідомлює, що Адміністратор, Виконавець, Реєстратор має право блокувати, припиняти роботу Доменного імені і здійснювати інші дії у відношенні Замовника, Реєстранта у разі порушення Замовником, Реєстрантом прав будь-якої особи, правил та умов обігу Доменного імені, функціонування Реєстру, в тому числі у разі порушення у зв’язку з Доменним іменем прав інтелектуальної власності, розсилання Спаму, розміщення на Доменному імені протизаконних, протиправних матеріалів, включаючи порнографію, пропаганду ворожнечі (міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної), тероризму, наркотиків;

2.1.5. Усвідомлює, що Доменне ім'я може бути заблоковане, видалене або переделеговане Реєстратором у порядку, передбаченому Політикою .UA, Правилами .UA та Додатковими правилами, у тому числі на виконання рішень Адміністративної комісії Центру ВОІВ, прийнятих у відповідності до Політики .UA, Правил .UA та Додаткових правил, Політики ICANN;

2.1.6. Усвідомлює, що Реєстрація є завершеною в момент відображення інформації про Доменне ім’я у Реєстрі і з такого моменту Виконавець є таким, що належно завершив Реєстрацію;

2.1.7. Зацікавлений у нерозголошенні інформації щодо Логіну, Паролю, умов доступу до Особистого кабінету, Скриньки;

2.1.8. Усвідомлює, що спори, перелік яких наведений у параграфі 4 Політики .UA, які виникають із третіми особами щодо приватного доменного імені другого рівня в домені .UA, будуть вирішуватися у порядку обов'язкового адміністративного провадження Центром ВОІВ з арбітражу та посередництва;

2.1.9. Повідомлений та погоджується зі складом та змістом Персональних даних, які оброблятимуться у зв’язку з Реєстрацією, Супроводом, Політикою .UA, Правилами .UA та Додатковими правилами, Політики ICANN;

2.1.10. Повідомлений та погоджується із цілями та метою обробки, для яких призначаються Персональні дані, а також правовими підставами для обробки Персональних даних у зв’язку з Реєстрацією, Супроводом, Політикою .UA, Правилами .UA та Додатковими правилами, Політики ICANN;

2.1.11. Повідомлений та погоджується з передачею Персональних даних Виконавцю, Реєстратору, Адміністратору з метою Реєстрації, Супроводу;

2.1.12. Повідомлений та погоджується із зберіганням Виконавцем, Реєстратором, Адміністратором Персональних даних протягом Періоду та до моменту видалення Персональних даних з Реєстру;

2.1.13. Повідомлений та погоджується із правом Адміністратора, Виконавця, Реєстратора зберігати Персональні дані після видалення інформації про Замовника, Реєстранта з Реєстру з дотриманням законодавства України, в т.ч. протягом визначеного законом строку позовної давності, а також за необхідності використовувати Персональні дані як доказ з метою захисту законних прав та інтересів Виконавця, у тому числі у справах за участю Реєстратора та/або Реєстранта;

2.1.14. Повідомлений та погоджується з правами Реєстранта, як суб’єкта Персональних даних, що передбачені чинним законодавством України та/або загальним регламентом про захист даних, який, в тому числі, може бути опублікований на сайті в мережі Інтернет за доменним іменем https://hostmaster.ua;

2.1.15. Повідомлений та погоджується з вимогами Правил відповідної доменної зони, термінами, обмеженнями та іншими умовами, викладеними в даному документі безпосередньо на момент надання Реєстрації, Супроводу;

2.1.16. Повідомлений та погоджується з порядком Супроводу у випадку, коли він не обслуговується Реєстратором, який може бути опублікований на сайті в мережі Інтернет, в тому числі за доменним іменем https://www.hostmaster.ua/services/DomainNameMaintenanceProcedure_UK.pdf;

2.1.17. Повідомлений та погоджується з регламентом публічного інтернет-сервісу WHOIS, який може бути опублікований на сайті в мережі Інтернет, в тому числі за доменним іменем https://www.hostmaster.ua/services/WHOIS-Reglament-1.3-UK.pdf.

3. Предмет

3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується після отримання від Замовника передбаченої цим Договором відповідної оплати надати Замовнику Реєстрацію, Супровід щодо Доменного імені на Період, вказаний у Підтвердженні.

3.2. Замовник зобов’язаний, протягом 2-х днів з дня відправлення Замовлення та отримання Підтвердження, сплатити у грошовій одиниці України або іншій валюті з дотриманням законодавства України кошти Ціни, встановленої у Підтвердженні, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Виконавця на вказаних Виконавцем умовах, вказуючи номер Підтвердження у відповідному документі на переказ.

3.3. Виконавець зобов’язаний протягом 5-ти днів з дня отримання Виконавцем Замовлення та коштів Ціни, встановленої у Підтвердженні, виконати всі залежні від Виконавця дії для завершення Реєстрації.

3.4. Замовнику надається Реєстрація, Супровід Доменного імені на Період та можливість керування налаштуваннями зареєстрованого Доменного імені через Особистий кабінет.

3.5. Для продовження Періоду Виконавець надсилає на Скриньку Підтвердження (щодо продовження Періоду) не менше як за 5-ть днів до спливу Періоду. Замовник зобов’язаний не пізніше спливу поточного Періоду оплатити вказані у Підтвердженні (щодо продовження Періоду) кошти Ціни у грошовій одиниці України або іншій валюті з дотриманням законодавства України, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Виконавця на вказаних Виконавцем умовах, вказуючи номер Підтвердження (щодо продовження Періоду) у відповідному документі на переказ.

4. Процедура

4.1. Замовник зобов’язаний не пізніше 1-го дня з дня отримання від Виконавця, Реєстратора, Адміністратора повідомлення про надання інформації, документів у зв’язку зі здійсненням Реєстрації, Супроводом, перевірки особистості Замовника, надати Виконавцю відповідь та відповідну інформацію, документи.

5. Відмова

5.1. Виконавець має право у будь-який момент протягом здійснення Реєстрації, Супроводу за своїм рішенням відмовити у подальшому наданні Реєстрації, Супроводу у будь-якому такому випадку:

5.1.1. Замовник надав Виконавцю неповні, неправдиві інформацію/документи для Реєстрації, Супроводу;

5.1.2. Замовник не надав Виконавцю інформацію, документи, вказані Виконавцем для Реєстрації, Супроводу;

5.1.3. Замовник вчинив/вчиняє дії, які містять ознаки дій або є такими діями, що порушують законодавство, можуть завдати збитків, шкоди Виконавцю або будь-якій особі;

5.1.4. Замовник здійснює діяльність на території Російської Федерації, Республіки Білорусь та/або діяльність на підтримку Російської Федерації, Республіки Білорусь, та/або діяльність, пов'язану з агресією проти України;

5.1.5. Виконавець отримав відповідні рекомендації органів влади, інших уповноважених суб’єктів.

5.2. Замовник має право у будь-який момент протягом отримання Реєстрації, Супроводу за своїм рішенням відмовитись від подальшого отримання Реєстрації, Супроводу незалежно від причини.

6. Розрахунки

6.1. Ціна вказується у Підтвердженні.

6.2. Кошти Ціни вважаються сплаченими Виконавцю в момент їх зарахування на поточний рахунок Виконавця та відображення у Особистому кабінеті.

6.3. Всі витрати за сплату Виконавцю коштів Ціни сплачуються Замовником.

6.4. Виконавець може змінювати Ціну до отримання ним коштів Ціни.

6.5. Надання Реєстрації, Супроводу може підтверджуватись актом наданих послуг.

6.6. Реєстрація, Супровід вважаються наданими якісно в момент їх завершення. Реєстрація є завершеною в момент відображення інформації про Доменне ім’я у Реєстрі. Супровід є завершеним в момент спливу Періоду, вказаного у Підтвердженні.

6.7. Проценти на сплачені Виконавцю кошти Ціни не нараховуються та не сплачуються.

7. Інформація

7.1. Виконавець має право в будь-який момент без отримання окремого погодження Замовника обробляти Персональні дані, включати Персональні дані до відповідної бази персональних даних Виконавця, публікувати такі дані у відкритих джерелах, Реєстрі у зв’язку з Реєстрацією, Супроводом та здійснювати обробку таких даних відповідно до встановленої Адміністратором, Реєстратором, Виконавцем, законодавством України мети і з дотриманням законодавства України.

8. Документація

8.1. Замовник зобов’язаний не пізніше 5-ти днів з дня отримання підписаних Виконавцем примірників акту наданих послуг підписати відповідний примірник та направити Виконавцю або надати вмотивовану відмову від оформлення акту наданих послуг.

9. Права та обов’язки

9.1. Замовник зобов’язаний належним чином виконувати прийняті на себе зобов’язання, в тому числі за законодавством України.

9.2. Виконавець зобов’язаний належним чином виконувати прийняті на себе зобов’язання, в тому числі за законодавством України.

9.3. Замовник має право належним чином використовувати свої права, в тому числі за законодавством України.

9.4. Виконавець має право належним чином використовувати свої права, в тому числі за законодавством України.

10. Відповідальність

10.1. Замовник несе відповідальність перед Виконавцем на умовах законодавства України, норм міжнародного права та цього Договору.

10.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником на умовах законодавства України, норм міжнародного права та цього Договору, але лише в межах отриманих від Замовника коштів Ціни.

10.3. Виконавець не несе відповідальність у будь-якому такому випадку:

10.3.1. за події та дії, бездіяльність, рішення будь-яких осіб, які знаходяться поза межами контролю Виконавця, в тому числі за дії, бездіяльність, рішення Адміністратора;

10.3.2. за неправомірні дії Замовника, в тому числі дії, які пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності;

10.3.3. за можливість зайняття Доменного імені не узгодженою Замовником особою;

10.3.4. за обмеження, втрату можливості Замовника доступу до Особистого кабінету не з вини Виконавця;

10.3.5. за заборгованістю, збитками, затратами, витратами Замовника (включаючи всі судові витрати, збори, витрати на оплату послуг адвокатів, юристів), які виникли в результаті позасудових, досудових, судових процесів, рішень, що прямо чи опосередковано стосуються Реєстрації, Супроводу.

11. Строк

11.1. Якщо інше не передбачене цим Договором або законодавством, даний Договір щодо окремого Замовлення вступає в силу з моменту направлення Виконавцем Підтвердження щодо Реєстрації, Супроводу на Скриньку та діє до завершення Реєстрації, Супроводу, але не менше як до повного виконання зобов’язань за даним Договором.

12. Розірвання

12.1. У разі порушення Замовником прийнятого на себе зобов’язання щодо оплати коштів Ціни, даний Договір є розірваним наступного дня за днем спливу строку порушеного Замовником прийнятого на себе відповідного зобов’язання, а у разі наявності у Виконавця підстав для відмови у Реєстрації, Супроводі - даний Договір є розірваним наступного дня за днем направлення Виконавцем електронного повідомлення на Скриньку про розірвання цього Договору.

12.2. У разі наявності у Замовника підстав для відмови від подальшого отримання Реєстрації, Супроводу даний Договір є розірваним наступного дня за днем отримання Виконавцем письмового повідомлення Замовника про розірвання цього Договору.

12.3. У разі розірвання цього Договору Виконавець не сплачує Замовнику жодних платежів, в тому числі не повертає коштів Ціни, якщо інше не передбачене цим Договором або законодавством.

13. Законодавство

13.1. До даного Договору застосовується законодавство та право України.

13.2. З моменту укладення цього Договору обговорення, домовленості, угоди між Замовником та Виконавцем, які могли мати місце до укладення цього Договору і які стосуються предмету цього Договору втрачають силу.

Кошик