Реєструйте домен у зоні .KYIV.UA за 99 грн

Зареєструвати

Публічний договір про надання Захисту від вхідного спаму MailChannels

1. Термінологія

1.1. Якщо інше не вказане у даному Договорі, у даному Договорі такі слова з великої букви є дефініціями даного Договору та мають такі значення у однині:

1.1.1. Сайт- сайт в мережі Інтернет за доменним іменем https://hostpro.ua/ua , як повністю так і будь-яка його частина;

1.1.2. Захист від вхідного спаму - спам-фільтр MailChannels;

1.1.3. Доменне ім’я - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву/ім’я, що її ідентифікує;

1.1.4. Реєстр - інформаційно-технічна система обробки даних в мережі Інтернет до якої вноситься інформація про Доменне ім’я та може вноситись інша інформація;

1.1.5. Реєстрація - занесення інформації про Доменне ім’я до Реєстру;

1.1.6. Сервер - програмно-апаратна обчислювальна система, яка виконує сервісні функції, надаючи доступ до певних ресурсів в мережі Інтернет і з точки зору умов доступу та обсягу користувачів доступу до такої системи може поділятись на загальну (сервер загального користування), віртуально-виділену (віртуальний виділений cервер), фізичну (виділений фізичний сервер);

1.1.7. Хостинг - використання інструментів для розміщення даних на Сервері;

1.1.8. Ціна - встановлена Виконавцем ціна Захисту від вхідного спаму;

1.1.9. Тарифний план - параметри обслуговування, які встановлюються Виконавцем і включають в себе ту чи іншу Ціну за той чи інший об'єм Захисту від вхідного спаму;

1.1.10. Замовник - особа, яка отримує Захисту від вхідного спаму;

1.1.11. Виконавець - особа, яка надає Захисту від вхідного спаму;

1.1.12. Замовлення - електронне повідомлення на Захисту від вхідного спаму, відправлене Замовником з Сайту та за формою на Сайті;

1.1.13. Адміністратор - особа, яка встановлює правила та умови обігу Доменного імені та функціонування Реєстру;

1.1.14. Реєстратор - Виконавець або інша особа, яка виконує перевірку Замовлення на відповідність правилам та умовам Адміністратора;

1.1.15. Реєстрант - Замовник або інша особа, для якої завершено Реєстрацію;

1.1.16. Особистий кабінет - розділ Сайту, доступ до якого надається Замовнику після формування Замовлення, що може містити інформацію про Замовника, перелік активних послуг, перелік сплачених Замовником рахунків, перелік, дату, зміст надісланих Виконавцем для Замовника електронних повідомлень та може містити іншу інформацію;

1.1.17. Логін - набір символів, вказаної Замовником електронної скриньки, які слугують ідентифікатором Замовника для доступу до Особистого кабінету;

1.1.18. Скринька - електронна скринька Замовника, набір символів якої є Логіном;

1.1.19. Пароль - унікальний для Сайту, вказаний Замовником за можливостями Сайту набір символів, які додатково до Логіну слугують ідентифікатором Замовника для доступу до Особистого кабінету;

1.1.20. Підтвердження - електронне повідомлення про Замовлення, відправлене Виконавцем на Скриньку;

1.1.21. Проксі-сервер - програмне забезпечення, яке виступає в якості посередника між комп’ютерами та/або серверами;

1.1.22. DNS-сервер - служби доменних імен, які містять конфігураційні файли Доменного імені;

1.1.23. Персональні дані - інформація про фізичну особу Замовника, що визначені законодавством;

1.1.24. Трафік - сукупний об’єм даних (файли, пошта, тощо), який проходить через Сервер протягом певного проміжку часу;

1.1.25. Відомості авторизації – набір інформації, яка надає Замовнику можливість доступу до Захисту від вхідного спаму;

1.1.26. Постачальник - компанія MailChannels ( www.mailchannels.com );

1.1.27. Спам - одна або всі такі дії: в залежності від здійснення організованої масової розсилки інформації рекламного, комерційного чи агітаційного характеру іншим користувачам мережі без їх згоди; листів, що містять грубі та образливі вислови та пропозиції; розміщення в будь-якій конференції чи форумі повідомлень рекламного, комерційного, чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення дозволені правилами такої конференції чи форуму, або ж їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції чи форуму; розсилання інформації отримувачам, які заздалегідь висловили своє небажання отримувати таку інформацію; використання власних чи наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW та інше, що відповідає критеріям нав’язливої пропозиції) в якості контактних даних при здійсненні будь-якої з вищевказаних дій, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені дії;

1.2. Якщо інше не вказане у даному Договорі, при використанні у даному Договорі дефініції даного Договору у множині, її значення ідентичне її значенню у однині, але з врахуванням числа множини.

2. Свідчення

2.1. Замовник підтверджує, що Замовник:

2.1.1. Надає достовірну інформацію у Замовленні;

2.1.2. Робить свідомий вибір Тарифного плану, не порушуючи майнових, немайнових прав будь-якої особи та володіючи достатньою інформацією щодо Виконавця, Постачальника, Правил користування послугами віртуального Хостингу та мережею Інтернет, які розміщуються на Сайті, правил та умов функціонування Особистого кабінету, обігу Доменного імені, функціонування Реєстру, Правил надання Захисту від вхідного спаму;

2.1.3. Усвідомлює, що Адміністратор має право встановлювати, змінювати правила та умови обігу Доменного імені, функціонування Реєстру, а Виконавець, Постачальник мають право встановлювати, змінювати правила та умови надання Хостингу, Захисту від вхідного спаму;

2.1.4. Усвідомлює, що Адміністратор, Виконавець, Постачальник, Реєстратор має право блокувати, припиняти роботу Доменного імені, Хостингу, Захисту від вхідного спаму і здійснювати інші дії у відношенні Замовника у разі порушення Замовником, Реєстрантом прав будь-якої особи, Правил користування послугами віртуального Хостингу та мережею Інтернет, які розміщуються на Сайті, Правил надання Захисту від вхідного спаму, Правил та умов обігу Доменного імені, функціонування Реєстру, в тому числі у разі порушення у зв’язку з Доменним іменем прав інтелектуальної власності, розсилання Спаму, розміщення на Доменному імені протизаконних, протиправних матеріалів, включаючи порнографію, пропаганду ворожнечі (міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної), тероризму, наркотиків;

2.1.5. Усвідомлює, що Доменне ім'я може бути заблоковане, видалене або переделеговане Реєстратором, а Хостинг, Захист від вхідного спаму може бути припинено у випадках та у порядку, передбаченому законодавством;

2.1.6. Усвідомлює, що доступ до Захисту від вхідного спаму вважається наданим в момент направлення Виконавцем на Скриньку інструкцій по встановленню та/або налаштуванню Захисту від вхідного спаму. У разі внесення Замовником оплати на наступний період, Захист від вхідного спаму вважається наданим з моменту зміни періоду активності Захисту від вхідного спаму в Особистому кабінеті;

2.1.7. Зацікавлений у нерозголошенні інформації щодо Логіну, Паролю, Відомостей авторизації, умов доступу до Особистого кабінету, Скриньки;

2.1.8. Усвідомлює, що спори щодо Захисту від вхідного спаму будуть вирішуватися у відповідності до законодавства України;

2.1.9. Повідомлений та погоджується зі складом та змістом Персональних даних, які оброблятимуться у зв’язку з Захистом від вхідного спаму;

2.1.10. Повідомлений та погоджується із цілями та метою обробки, для яких призначаються Персональні дані, а також правовими підставами для обробки Персональних даних у зв’язку з Захистом від вхідного спаму;

2.1.11. Повідомлений та погоджується з передачею Персональних даних Виконавцю з метою Захисту від вхідного спаму;

2.1.12. Повідомлений та погоджується із зберіганням Виконавцем Персональних даних протягом строку Захисту від вхідного спаму та до моменту видалення Персональних даних у відповідності до законодавства;

2.1.13. Повідомлений та погоджується із правом Виконавця зберігати Персональні дані після видалення інформації про Замовника з дотриманням законодавства України, в т.ч. протягом визначеного законом строку позовної давності, а також за необхідності використовувати Персональні дані як доказ з метою захисту законних прав та інтересів Виконавця, у тому числі у справах за участю Реєстратора та/або Реєстранта;

2.1.14. Повідомлений та погоджується з правами Виконавця, як суб’єкта Персональних даних, що передбачені чинним законодавством України та/або загальним регламентом про захист даних, який, в тому числі, може бути опублікований на Сайті;

2.1.15. Повідомлений та погоджується з вимогами, обмеженнями та іншими умовами, викладеними в даному документі безпосередньо на момент надання Захисту від вхідного спаму та за посиланням https://www.mailchannels.com/terms-of-service .

3. Предмет

3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується після отримання від Замовника передбаченої цим Договором відповідної оплати надати Замовнику Захист від вхідного спаму, пов'язаний з Доменним іменем, на умовах Тарифного плану та на строк, вказаний у Тарифному плані, Підтвердженні.

3.2. Замовник зобов’язаний, протягом 2-х днів з дня відправлення Замовлення та отримання Підтвердження, сплатити у грошовій одиниці України або іншій валюті з дотриманням законодавства України кошти Ціни, встановленої у Підтвердженні, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Виконавця на вказаних Виконавцем умовах, вказуючи номер Підтвердження у відповідному документі на переказ.

3.3. Виконавець зобов’язаний протягом 5-ти днів з дня отримання Виконавцем Замовлення та коштів Ціни, встановленої у Підтвердженні, виконати всі залежні від Виконавця дії для відправки на Скриньку Відомостей авторизації.

3.4. Для продовження строку Захисту від вхідного спаму Виконавець надсилає на Скриньку Підтвердження (щодо продовження строку) не менше як за 5-ть днів до спливу строку Захисту від вхідного спаму. Замовник зобов’язаний не пізніше дати спливу строку Захисту від вхідного спаму оплатити вказані у Підтвердженні (щодо продовження строку) кошти Ціни у грошовій одиниці України або іншій валюті з дотриманням законодавства України, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Виконавця на вказаних Виконавцем умовах, вказуючи номер Підтвердження (щодо продовження строку) у відповідному документі на переказ.

4. Процедура

4.1. Замовник зобов’язаний не пізніше 1-го дня з дня отримання від Виконавця повідомлення про надання інформації, документів у зв’язку зі здійсненням Захисту від вхідного спаму, перевірки особистості Замовника, надати Виконавцю відповідь та відповідну інформацію, документи.

5. Відмова

5.1. Виконавець має право у будь-який момент протягом здійснення Захисту від вхідного спаму за своїм рішенням відмовити у подальшому наданні Захисту від вхідного спаму у будь-якому такому випадку:

5.1.1. Замовник надав Виконавцю неповні, неправдиві інформацію/документи для Захисту від вхідного спаму;

5.1.2. Замовник не надав Виконавцю інформацію, документи, вказані Виконавцем для Захисту від вхідного спаму;

5.1.3. Замовник вчинив/вчиняє дії, які містять ознаки дій або є такими діями, що порушують законодавство, можуть завдати збитків, шкоди Виконавцю або будь-якій особі;

5.1.4. Замовник здійснює діяльність на території Російської Федерації, Республіки Білорусь та/або діяльність на підтримку Російської Федерації, Республіки Білорусь, та/або діяльність, пов'язану з агресією проти України;

5.1.5. Виконавець отримав відповідні рекомендації органів влади, інших уповноважених суб’єктів.

5.2. Замовник має право у будь-який момент протягом здійснення Захисту від вхідного спаму за своїм рішенням відмовитись від подальшого отримання Захисту від вхідного спаму незалежно від причини.

6. Розрахунки

6.1. Ціна вказується на Сайті, в умовах Тарифного плану, та/або у Підтвердженні.

6.2. Кошти Ціни вважаються сплаченими Виконавцю в момент їх зарахування на поточний рахунок Виконавця та відображення у Особистому кабінеті.

6.3. Всі витрати за сплату Виконавцю коштів Ціни сплачуються Замовником.

6.4. Виконавець може змінювати Ціну до отримання ним коштів Ціни.

6.5. Надання Захисту від вхідного спаму може підтверджуватись актом наданих послуг.

6.6. Надання доступу до Захисту від вхідного спаму вважається наданим в момент направлення Виконавцем на Скриньку інструкцій по встановленню та/або налаштуванню Захисту від вхідного спаму.

6.7. Проценти на сплачені Виконавцю кошти Ціни не нараховуються та не сплачуються.

7. Інформація

7.1. Виконавець має право в будь-який момент без отримання окремого погодження Замовника обробляти Персональні дані, включати Персональні дані до відповідної бази персональних даних Виконавця, публікувати такі дані у відкритих джерелах та здійснювати обробку таких даних відповідно до встановленої Виконавцем, законодавством України мети і з дотриманням законодавства України.

8. Документація

8.1. Замовник зобов’язаний не пізніше 5-ти днів з дня отримання підписаних Виконавцем примірників акту наданих послуг підписати відповідний примірник та направити Виконавцю або надати вмотивовану відмову від оформлення акту наданих послуг.

9. Права та обов’язки

9.1. Замовник зобов’язаний дотримуватись Правил користування послугами віртуального хостингу та мережею Інтернет, які розміщуються на Сайті, Правил надання Захисту від вхідного спаму https://www.mailchannels.com/terms-of-service , а також належним чином виконувати прийняті на себе зобов’язання, в тому числі за законодавством України.

9.2. Виконавець зобов’язаний належним чином виконувати прийняті на себе зобов’язання, в тому числі за законодавством України.

9.3. Замовник має право належним чином використовувати свої права, в тому числі за законодавством України.

9.4. Виконавець має право належним чином використовувати свої права, в тому числі за законодавством України.

10. Відповідальність

10.1. Замовник несе відповідальність перед Виконавцем на умовах законодавства України, норм міжнародного права, Правил надання Захисту від вхідного спаму https://www.mailchannels.com/terms-of-service та цього Договору.

10.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником на умовах законодавства України, норм міжнародного права та цього Договору, але лише в межах отриманих від Замовника коштів Ціни.

10.3. Виконавець не несе відповідальність у будь-якому такому випадку:

10.3.1. за події та дії, бездіяльність, рішення будь-яких осіб, які знаходяться поза межами контролю Виконавця, в тому числі за дії, бездіяльність, рішення Адміністратора, Постачальника;

10.3.2. за неправомірні дії Замовника, в тому числі дії, які пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності;

10.3.3. за обмеження, втрату можливості Замовника доступу до Особистого кабінету не з вини Виконавця;

10.3.4. за заборгованістю, збитками, затратами, витратами Замовника (включаючи всі судові витрати, збори, витрати на оплату послуг адвокатів, юристів), які виникли в результаті позасудових, досудових, судових процесів, рішень, що прямо чи опосередковано стосуються Захисту від вхідного спаму.

11. Строк

11.1. Якщо інше не передбачене цим Договором або законодавством, даний Договір щодо окремого Замовлення вступає в силу з моменту направлення Виконавцем Підтвердження на Скриньку та діє до завершення Захисту від вхідного спаму, але не менше як до повного виконання зобов’язань за даним Договором.

12. Розірвання

12.1. У разі порушення Замовником прийнятого на себе зобов'язання щодо оплати коштів Ціни, даний Договір є розірваним наступного дня за днем спливу строку порушеного Замовником прийнятого на себе відповідного зобов’язання. У разі наявності у Виконавця підстав для відмови у подальшому наданні Захисту від вхідного спаму, даний Договір може бути розірваний з ініціативи Виконавця і є розірваним наступного дня за днем направлення Виконавцем електронного повідомлення на Скриньку про розірвання цього Договору. У разі наявності у Замовника підстав для відмови від подальшого отримання Захисту від вхідного спаму, даний Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника і є розірваним наступного дня за днем отримання Виконавцем письмового повідомлення Замовника про розірвання цього Договору.

12.2. У разі розірвання цього Договору Виконавець не сплачує Замовнику жодних платежів, в тому числі не повертає коштів Ціни, якщо інше не передбачене цим Договором або законодавством.

13. Законодавство

13.1. До даного Договору застосовується законодавство та право України.

13.2. З моменту укладення цього Договору обговорення, домовленості, угоди між Замовником та Виконавцем, які могли мати місце до укладення цього Договору і які стосуються предмету цього Договору втрачають силу.

Кошик