Реєструйте домен у зоні .KYIV.UA за 99 грн

Зареєструвати

Публічний договір про надання Замовнику можливості використання функції автосписання оплати за Послугу через платіжний шлюз PSP Platon

1. Термінологія

1.1. Якщо інше не вказане у даному Договорі, у даному Договорі такі слова з великої букви є дефініціями даного Договору та мають такі значення у однині:

1.1.1. Сайт - сайт в мережі Інтернет за доменним іменем https://hostpro.ua/ua, як повністю так і будь-яка його частина;

1.1.2. Замовник - особа, яка отримує Послугу;

1.1.3. Виконавець - особа, яка надає Послугу;

1.1.4. Ціна - встановлена Виконавцем ціна Послуги;

1.1.4. Платіжний шлюз Platon - Payment Service Provider Platon (ТОВ «Платежі онлайн»),  який здійснює процесинг платежів.

1.2. Якщо інше не вказане у даному Договорі, при використанні у даному Договорі дефініції даного Договору у множині, її значення ідентичне її значенню у однині, але з врахуванням числа множини.

2. Предмет Договору

2.1.  Публічний договір про надання Замовнику можливості  використання функції автосписання оплати за Послугу через платіжний шлюз  PSP Platon (надалі Договір)  між Замовником  та Виконавцем  є  укладеним з моменту внесення Замовником  грошових коштів за Послуги, що передбачено ч. 2 ст. 640 та ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України.

2.2.  Договір також вважається укладеним у порядку ст. 642 ЦКУ та набуває чинності  з моменту  обрання  Замовником  виду Послуги та  здійснення передоплати Ціни,  що означає повне та беззастережне прийняття Замовником  усіх умов Договору,  без будь-яких винятків та/або обмежень.

2.3.  При здійсненні оплати Ціни  відбувається додаткове інформування Замовника  про умови Договору, а також про активацію функції автосписання коштів із вказаної Замовником  банківської карти, що підтверджується Замовником  при натисканні кнопки "Сплатити".

2.4.  Відповідно до Договору,  Замовник, на постійній основі,  сплачує Ціну  за Послугу, яка є фіксованим регулярним  платежем та залежить від вартості обраної  Замовником Послуги  та підлягає надходженню на розрахунковий рахунок Виконавця  авансовим платежем,  не пізніше 00:00 години  числа кожного розрахункового періоду,  з урахуванням прийому платежів деякими банківськими системами.

2.5.  Оплата за Послугу може здійснюватися без безпосередньої участі Замовника, але за його попередньою згодою на постійній основі,  за допомогою автоматичного списання коштів Ціни  з банківського рахунку Замовника або рахунку в електронному платіжному шлюзі PSP  Platon  тощо, згідно з правилами та умовами банку та/або платіжного шлюзу PSP  Platon, за наявності коштів Ціни  на  такому рахунку.

2.6.  Цей пункт є згодою Замовника на договірне списання його обслуговуючим банком з його рахунку при виборі опції «Сплатити» під час замовлення  та оплати Послуги,  за допомогою онлайн-банкінгу .

2.7.  Автоматичне списання коштів Ціни  за Послугу Виконавця  відбувається систематично, відповідно до Ціни  обраної  Замовником Послуги.

3. Законодавство

3.1. До даного Договору застосовується законодавство та право України.

3.2. З моменту укладення цього Договору обговорення, домовленості, угоди між Замовником та Виконавцем, які могли мати місце до укладення цього Договору і які стосуються предмету цього Договору втрачають силу.

Кошик